Siapakah tokoh Islam Nusantara yang terkenal dengan pendekatan tasawuf dalam penyebaran Islam?

Siapakah tokoh Islam Nusantara yang terkenal dengan pendekatan tasawuf dalam penyebaran Islam?

Pilihan Jawaban:
A. Sunan Kalijaga
B. Hamzah Fansuri
C. Syekh Siti Jenar
D. Syekh Nawawi Al-Bantani
E. Imam Al-Ghazali

Jawaban yang benar: B. Hamzah Fansuri

Penjelasan:
Hamzah Fansuri dikenal dengan pendekatan tasawuf dalam penyebaran Islam di Nusantara, memperkenalkan konsep-konsep sufistik kepada masyarakat lokal.

Sumber Buku: “Tasawuf dan Dakwah Hamzah Fansuri” oleh Abdul Hadi WM – Buku ini mengkaji karya dan pendekatan Hamzah Fansuri dalam menyebarkan Islam melalui tasawuf di Nusantara.

Leave a Comment