Apa peranan Masjid Menara Kudus dalam sejarah Islam di Jawa?

Apa peranan Masjid Menara Kudus dalam sejarah Islam di Jawa?

Pilihan Jawaban:
A. Pusat pendidikan
B. Pusat penyebaran Islam
C. Simbol perpaduan budaya
D. Tempat pertemuan ulama
E. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar: E. Semua jawaban benar

Penjelasan:
Masjid Menara Kudus berperan sebagai pusat pendidikan, penyebaran Islam, simbol perpaduan budaya antara Islam dengan tradisi lokal, dan tempat pertemuan para ulama di Jawa.

Sumber Buku: “Masjid Menara Kudus: Simbol Islamisasi di Jawa” oleh Ahmad Rifai – Buku ini mengeksplorasi sejarah dan multifungsi Masjid Menara Kudus dalam konteks Islamisasi dan budaya Jawa.

Leave a Comment