Apa yang dimaksud dengan “Zaman Besi”?

Apa yang dimaksud dengan “Zaman Besi”?

Pilihan Jawaban:
A. Masa ketika manusia sudah mengenal penggunaan logam
B. Masa ketika manusia pertama kali muncul di Bumi
C. Masa ketika manusia masih menggunakan peralatan batu untuk alat dan senjata
D. Masa ketika manusia mengalami perubahan drastis dalam teknologi komunikasi
E. Masa ketika manusia mengalami perubahan besar dalam agama

Jawaban yang benar: A. Masa ketika manusia sudah mengenal penggunaan logam

Penjelasan:
“Zaman Besi” adalah masa ketika manusia sudah mengenal dan menggunakan logam, khususnya besi, dalam pembuatan alat dan senjata.

Sumber Buku: “Zaman Besi: Perubahan Teknologi dalam Sejarah Manusia” oleh Claudio Vita-Finzi – Buku ini membahas penggunaan logam dalam perkembangan teknologi manusia.

Leave a Comment