Apa yang dimaksud dengan “Artefak”?

Apa yang dimaksud dengan “Artefak”?

Pilihan Jawaban:
A. Sumber daya alam yang dapat digunakan manusia
B. Alat yang digunakan dalam pertanian
C. Benda buatan manusia dari masa lalu yang digunakan untuk keperluan praktis atau artistik
D. Senjata yang digunakan dalam peperangan
E. Tanaman yang dihasilkan oleh pertanian

Jawaban yang benar: C. Benda buatan manusia dari masa lalu yang digunakan untuk keperluan praktis atau artistik

Penjelasan:
“Artefak” adalah benda buatan manusia dari masa lalu yang digunakan untuk keperluan praktis atau artistik. Contohnya adalah perkakas, senjata, patung, dan lain sebagainya.

Sumber Buku: “Artefak: Jejak Sejarah dalam Benda-benda Kuno” oleh Richard Leakey – Buku ini membahas berbagai artefak dan sejarah yang terkandung di dalamnya.

Leave a Comment