Siapa yang memimpin perang Puputan Badung melawan Belanda di Bali pada tahun 1906?

Siapa yang memimpin perang Puputan Badung melawan Belanda di Bali pada tahun 1906?

A. I Gusti Ngurah Rai

B. I Gusti Ketut Jelantik

C. Anak Agung Gede Agung

D. Ida Cokorda Pemecutan

E. I Gusti Bagus Jelantik

Jawaban: B. I Gusti Ketut Jelantik

Penjelasan: I Gusti Ketut Jelantik adalah salah satu pemimpin perang Puputan Badung, sebuah perlawanan heroik melawan Belanda di Bali pada tahun 1906, dimana raja dan rakyatnya memilih untuk bertempur sampai mati daripada menyerah kepada Belanda.

Sumber Buku: “Sejarah Bali: Perlawanan Terhadap Belanda” oleh A.A. Bagus.

Leave a Comment