Siapa raja pertama Kerajaan Singasari?

Siapa raja pertama Kerajaan Singasari?

A. Ken Arok

B. Kertanegara

C. Jayabaya

D. Raden Wijaya

E. Hayam Wuruk

Jawaban: A. Ken Arok

Penjelasan: Ken Arok adalah raja pertama Kerajaan Singasari, mendirikan kerajaan tersebut setelah menggulingkan Tunggul Ametung, penguasa Tumapel.

Sumber Buku: “Ken Arok dan Kerajaan Singasari” oleh Slamet Muljana.

Leave a Comment