Salah satu pencapaian terbesar Kerajaan Majapahit adalah…

Salah satu pencapaian terbesar Kerajaan Majapahit adalah…

A. Pendirian candi Borobudur

B. Pembangunan sistem irigasi

C. Penulisan prasasti Kedukan Bukit

D. Kekuatan maritim

E. Pusat perdagangan rempah-rempah

Jawaban yang benar adalah: E. Pusat perdagangan rempah-rempah

Penjelasan: Kerajaan Majapahit merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang penting di Asia Tenggara pada masa kejayaannya.

Sumber Buku: “Sejarah Kerajaan Majapahit” oleh Ahmad Syafi’i, Halaman 72-73

Leave a Comment