Salah satu kerajaan yang terkenal dengan monumen Batu Tulis adalah…

Salah satu kerajaan yang terkenal dengan monumen Batu Tulis adalah…

A. Kerajaan Sriwijaya

B. Kerajaan Kutai

C. Kerajaan Mataram

D. Kerajaan Majapahit

E. Kerajaan Singasari

Jawaban yang benar adalah: B. Kerajaan Kutai

Penjelasan: Kerajaan Kutai terkenal dengan monumen Batu Tulis yang berisi prasasti-prasasti penting tentang sejarah kerajaan tersebut.

Sumber Buku: “Sejarah Kerajaan Kutai” oleh Siti Hartati, Halaman 42-43

Leave a Comment