Salah satu ciri utama Kerajaan Majapahit adalah…

Salah satu ciri utama Kerajaan Majapahit adalah…

A. Sistem pemerintahan feudal

B. Pusat perdagangan rempah-rempah

C. Kekuatan maritim

D. Peninggalan arsitektur candi

E. Keterlibatan dalam perdagangan internasional

Jawaban yang benar adalah: B. Pusat perdagangan rempah-rempah

Penjelasan: Kerajaan Majapahit merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang penting di Asia Tenggara pada masa kejayaannya.

Sumber Buku: “Sejarah Kerajaan Majapahit” oleh Ahmad Syafi’i, Halaman 72-73

Leave a Comment