Salah satu ciri utama Kerajaan Majapahit adalah…

Salah satu ciri utama Kerajaan Majapahit adalah…

A. Pusat perdagangan rempah-rempah

B. Kekuatan maritim

C. Sistem irigasi maju

D. Peninggalan candi Hindu-Buddha

E. Sistem pemerintahan feudal

Jawaban yang benar adalah: A. Pusat perdagangan rempah-rempah

Penjelasan: Kerajaan Majapahit merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang penting di Asia Tenggara pada masa kejayaannya.

Sumber Buku: “Sejarah Kerajaan Majapahit” oleh Ahmad Syafi’i, Halaman 72-73

Leave a Comment