Kerajaan yang terkenal dengan kekuatan maritim dan perdagangan lautnya adalah…

Kerajaan yang terkenal dengan kekuatan maritim dan perdagangan lautnya adalah…

A. Kerajaan Srivijaya

B. Kerajaan Singhasari

C. Kerajaan Mataram

D. Kerajaan Majapahit

E. Kerajaan Kutai

Jawaban yang benar adalah: A. Kerajaan Srivijaya

Penjelasan: Kerajaan Srivijaya merupakan kerajaan maritim yang kuat di Sumatera dan pusat perdagangan laut penting pada zamannya.

Sumber Buku: “Sejarah Kerajaan Srivijaya” oleh Maria Sulaiman, Halaman 56-57

Leave a Comment