Kerajaan yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah adalah…

Kerajaan yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah adalah…

A. Kerajaan Srivijaya

B. Kerajaan Singhasari

C. Kerajaan Mataram

D. Kerajaan Majapahit

E. Kerajaan Kutai

Jawaban yang benar adalah: D. Kerajaan Majapahit

Penjelasan: Kerajaan Majapahit merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang penting di Asia Tenggara pada masa kejayaannya.

Sumber Buku: “Sejarah Kerajaan Majapahit” oleh Ahmad Syafi’i, Halaman 72-73

Leave a Comment