Kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok dan terkenal dengan Raja Kertanegara adalah…

Kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok dan terkenal dengan Raja Kertanegara adalah…

A. Kerajaan Majapahit

B. Kerajaan Sriwijaya

C. Kerajaan Singhasari

D. Kerajaan Kutai

E. Kerajaan Mataram

Jawaban yang benar adalah: C. Kerajaan Singhasari

Penjelasan: Kerajaan Singhasari didirikan oleh Ken Arok dan mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Raja Kertanegara.

Sumber Buku: “Sejarah Kerajaan Singhasari” oleh Budi Utomo, Halaman 42-43

Leave a Comment