Kapan dan di mana Kongres Pemuda Islam Indonesia pertama kali diadakan?

Kapan dan di mana Kongres Pemuda Islam Indonesia pertama kali diadakan?

Pilihan Jawaban:
A. 1926, Jakarta
B. 1930, Surabaya
C. 1928, Bandung
D. 1922, Yogyakarta
E. 1931, Semarang

Jawaban yang benar: B. 1930, Surabaya

Penjelasan:
Kongres Pemuda Islam Indonesia pertama kali diadakan di Surabaya pada tahun 1930, sebagai upaya untuk menyatukan pemuda Islam dalam membahas dan menangani isu-isu kebangsaan dan keagamaan.

Sumber Buku: “Kongres Pemuda Islam 1930: Awal Gerakan Pemuda” oleh Said Agil Siradj.

Leave a Comment