Bagaimana peran Kerajaan Samudra Pasai dalam penyebaran Islam di Indonesia?

Bagaimana peran Kerajaan Samudra Pasai dalam penyebaran Islam di Indonesia?

Pilihan Jawaban:
A. Sebagai pusat perdagangan
B. Sebagai pusat pendidikan
C. Sebagai pusat penyebaran agama Islam
D. Sebagai pusat pembangunan infrastruktur
E. Sebagai pusat kebudayaan

Jawaban yang benar: C. Sebagai pusat penyebaran agama Islam

Penjelasan:
Kerajaan Samudra Pasai, yang terletak di Aceh, memainkan peran penting sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia. Lokasinya yang strategis di jalur perdagangan membantu dalam penyebaran agama Islam melalui interaksi dengan pedagang dan penyebar agama.

Sumber Buku: “Awal Islam di Nusantara” oleh Ahmad Najib Burhani (2023) – Mengulas awal mula dan perkembangan Islam di Indonesia, termasuk kontribusi Kerajaan Samudra Pasai.

Leave a Comment