Apa yang dimaksud dengan “Zaman Batu”?

Apa yang dimaksud dengan “Zaman Batu”?

Pilihan Jawaban:
A. Masa ketika manusia sudah mengenal penggunaan logam
B. Masa ketika manusia pertama kali muncul di Bumi
C. Masa ketika manusia masih menggunakan peralatan batu untuk alat dan senjata
D. Masa ketika manusia mengalami perubahan drastis dalam teknologi komunikasi
E. Masa ketika manusia mengalami perubahan besar dalam agama

Jawaban yang benar: C. Masa ketika manusia masih menggunakan peralatan batu untuk alat dan senjata

Penjelasan:
“Zaman Batu” adalah masa ketika manusia masih menggunakan peralatan batu untuk alat dan senjata. Ini adalah periode awal dalam sejarah manusia sebelum ditemukannya logam.

Sumber Buku: “Sejarah Awal Manusia: Dari Zaman Batu hingga Peradaban Awal” oleh Paul Bahn – Buku ini membahas perkembangan awal manusia dan penggunaan peralatan batu.

Leave a Comment