Apa yang dimaksud dengan “Sejarah Politik”?

Apa yang dimaksud dengan “Sejarah Politik”?

Pilihan Jawaban:
A. Sejarah yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan besar di dunia
B. Sejarah yang diceritakan dari mulut ke mulut tanpa ditulis
C. Sejarah yang hanya berkaitan dengan teknologi
D. Sejarah yang berkaitan dengan perubahan politik dan pemerintahan
E. Sejarah yang berkaitan dengan agama

Jawaban yang benar: D. Sejarah yang berkaitan dengan perubahan politik dan pemerintahan

Penjelasan:
“Sejarah Politik” adalah sejarah yang berkaitan dengan perubahan politik dan pemerintahan, termasuk konflik politik, revolusi, dan perkembangan sistem politik.

Sumber Buku: “Sejarah Politik: Perubahan dalam Pemerintahan dan Kekuasaan” oleh David W. Bebbington – Buku ini membahas peristiwa-peristiwa politik dalam sejarah.

Leave a Comment