Apa yang dimaksud dengan “Sejarah Ekonomi”?

Apa yang dimaksud dengan “Sejarah Ekonomi”?

Pilihan Jawaban:
A. Sejarah yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan besar di dunia
B. Sejarah yang diceritakan dari mulut ke mulut tanpa ditulis
C. Sejarah yang hanya berkaitan dengan teknologi
D. Sejarah yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, perdagangan, dan produksi
E. Sejarah yang berkaitan dengan agama

Jawaban yang benar: D. Sejarah yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, perdagangan, dan produksi

Penjelasan:
“Sejarah Ekonomi” adalah sejarah yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, perdagangan, produksi, dan aspek-aspek ekonomi lainnya.

Sumber Buku: “Sejarah Ekonomi: Dinamika Ekonomi dalam Sejarah Manusia” oleh Rondo Cameron – Buku ini membahas perkembangan ekonomi dalam sejarah manusia.

Leave a Comment