Apa yang dimaksud dengan “Purbakala”?

Apa yang dimaksud dengan “Purbakala”?

Pilihan Jawaban:
A. Masa ketika manusia sudah mengenal penggunaan logam
B. Masa ketika manusia pertama kali muncul di Bumi
C. Masa ketika manusia masih menggunakan peralatan batu untuk alat dan senjata
D. Masa ketika manusia mengalami perubahan drastis dalam teknologi komunikasi
E. Masa ketika manusia mengalami perubahan besar dalam agama

Jawaban yang benar: C. Masa ketika manusia masih menggunakan peralatan batu untuk alat dan senjata

Penjelasan:
“Purbakala” adalah masa ketika manusia masih menggunakan peralatan batu untuk alat dan senjata. Ini adalah periode prasejarah yang sebelum munculnya logam.

Sumber Buku: “Purbakala: Jendela ke Masa Lalu Manusia” oleh Brian M. Fagan – Buku ini membahas perkembangan manusia pada masa purbakala.

Leave a Comment