Apa yang dimaksud dengan “Masa Keemasan Islam”?

Apa yang dimaksud dengan “Masa Keemasan Islam”?

Pilihan Jawaban:
A. Masa ketika Islam pertama kali muncul
B. Masa ketika Islam mengalami kemunduran
C. Masa ketika Islam menaklukkan Eropa
D. Masa ketika Islam mencapai puncak kejayaan dalam seni, ilmu pengetahuan, dan perdagangan
E. Masa ketika Islam berperang dengan Tiongkok

Jawaban yang benar: D. Masa ketika Islam mencapai puncak kejayaan dalam seni, ilmu pengetahuan, dan perdagangan

Penjelasan:
“Masa Keemasan Islam” adalah masa ketika Islam mencapai puncak kejayaan dalam seni, ilmu pengetahuan, dan perdagangan pada abad ke-8 hingga ke-13.

Sumber Buku: “Masa Keemasan Islam: Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Perdagangan” oleh Salim T. S. al-Hassani – Buku ini membahas periode Masa Keemasan Islam.

Leave a Comment