Apa yang dimaksud dengan “Kesultanan Melayu”?

Apa yang dimaksud dengan “Kesultanan Melayu”?

Pilihan Jawaban:
A. Kerajaan Hindu di Sumatera
B. Kerajaan Islam di Malaka
C. Kerajaan Buddha di Jawa
D. Kerajaan animisme di Kalimantan
E. Kerajaan Kristen di Flores

Jawaban yang benar: B. Kerajaan Islam di Malaka

Penjelasan:
“Kesultanan Melayu” mengacu pada Kesultanan Malaka, sebuah kerajaan Islam yang berlokasi di Malaka, Malaysia. Kesultanan ini adalah salah satu kerajaan Melayu yang paling berpengaruh dalam sejarah perdagangan rempah-rempah di Nusantara.

Sumber Buku: “Kesultanan Melayu: Sejarah dan Perkembangannya” oleh Abdul Samad Ahmad – Buku ini membahas sejarah Kesultanan Melayu, termasuk asal usul, perkembangannya, dan peran pentingnya dalam perdagangan dan kebudayaan Melayu.

Leave a Comment