Apa nama periode sejarah yang ditandai dengan penggunaan alat-alat logam oleh manusia?

Apa nama periode sejarah yang ditandai dengan penggunaan alat-alat logam oleh manusia?

Pilihan Jawaban:
A. Peradaban Kuno
B. Masa Kuno
C. Zaman Batu
D. Revolusi Industri
E. Era Modern

Jawaban yang benar: B. Masa Kuno

Penjelasan:
Masa Kuno adalah periode sejarah yang ditandai dengan penggunaan alat-alat logam oleh manusia.

Sumber Buku: “Masa Kuno: Jejak Awal Kemajuan Manusia” oleh Charles S. Finch – Buku ini membahas perkembangan manusia pada masa kuno.

Leave a Comment